Our Services

Image

React Risk Advisory  ir vadošais konsultāciju uzņēmums drošības risku vadības jomā. Mēs strādājām četrās pamata jomās: Izlūkošana, Riski, Drošība un Krīzes; mēs izmantojam divas metodes: Proaktīvo un Reaktīvo. Ņemot vērā mūsu pieredzi dažādos sektoros dažādās Pasaules vietās, mēs zināmā mērā esam problēmu risināšanas eksperti.

Izlūkošana

Izlūkošana ir visas analīzes pamats; vajadzīgā informācija sniedz iespējas labākai analīzei un lēmumiem.

 • Padziļinātās pārbaudes par indivīdiem un kompānijām
 • Kompāniju finanšu analīze
 • Ceļojumu drošības atskaites
 • Apdraudējumu un risku monitoringa pakalpojumi
 • Globāls monitorings

Riski

Risku un apdraudējumu izvērtējums ir pamats, lai pieņemtu pareizo lēmumu par risinājuma iespējām.

 • Risku un apdraudējumu novērtējums
 • Drošības audits
 • Tehniskās novērošanas pretpasākumi
 • Korporatīvā pārvaldība
 • Drošības apmācības

Drošība

Drošības mēri var tikt piemēroti Risku mazināšanai. Katram risinājumam ir jābūt motivētam.

 • Fiziskā un personiskā drošība
 • IT un Informācijas drošība
 • Drošības organizācija un iepirkumi
 • Projektu vadība

Krīzes

Lai sagatavotu negaidītajam un sniegtu atbalstu, kad nepieciešams.

 • Krīžu vadība
 • Krīžu vadības organizācija un apmācība
 • Ārkārtas atbalsta pakalpojums