Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszystkich nowych użytkowników, a od dnia 25.05.2018 r. również dotychczasowych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Zakres i zgody

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, ujawniamy i chronimy Państwa dane osobowe. Dotyczy to strony internetowej React Risk Advisory oraz aplikacji, w których znajdują się odnośniki do niniejszej Polityki Prywatności, niezależnie od tego, w jaki sposób się z nich korzysta.

W niniejszej Polityce Prywatności używamy terminu "dane osobowe" w celu określenia informacji, które mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Nie bierzemy pod uwagę danych osobowych, które zostały zanonimizowane i nie mogą być wykorzystane do innych celów ani w żaden sposób zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i zapisywanie waszych danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce. Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności z 30-dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne zmiany opublikujemy na tej stronie.

Strony osób trzecich: Niektóre podstrony na witrynie React Risk Advisory zawierają linki do stron internetowych osób trzecich. Te strony internetowe posiadają własną politykę prywatności, a React Risk Advisory nie jest odpowiedzialne za ich działania, w tym, ale nie wyłącznie, za ich procedury informacyjne. Użytkownicy, którzy przesyłają informacje do lub za pośrednictwem tych stron, powinni zapoznać się z ich polityką prywatności przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Odpowiedzialność za dane osobowe

Odpowiedzialność za dane osobowe spoczywa na spółce React Risk Advisory AB, Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna, Szwecja (zwanej dalej " React Risk "). Firma React Risk jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Po skontaktowaniu się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, wszystkie dane zostaną przesłane i zapisane na naszych serwerach w Szwecji lub Holandii.

Gromadzimy różne rodzaje informacji, w tym dane osobowe, aby dać Państwu możliwość korzystania i dostępu do naszej strony internetowej jej spersonalizowania, a także w celach marketingowych.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Gdy odwiedzają  Państwo naszą stronę internetową lub klikają na wyświetlane reklamy, to automatycznie zbieramy informacje przesłane do nas z Państwa komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia używanego do uzyskania dostępu do strony. Informacje te obejmują: identyfikator urządzenia lub inny niepowtarzalny identyfikator, położenie geograficzne, model używanego urządzenia, dane i informacje o połączeniu, odwiedzone strony, ruch do i ze stron internetowych, referencyjny adres URL, dane reklamowe, adres IP oraz standardowe informacje o witrynie internetowej.

Informacje, które Państwo nam podają

Możemy gromadzić i przechowywać informacje przekazywane przez użytkownika podczas przeglądania naszych stron internetowych. Obejmuje to:

  • Informacje, które podają nam Państwo korzystając z formularzy kontaktowych, w tym adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego i dane kontaktowe.
  • Dodatkowe informacje, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  • Informacje przekazywane poprzez fora dyskusyjne, czaty, podczas rozwiązywaniem sporów i w korespondencji zarówno za pośrednictwem naszych stron internetowych, jak i pisemnej korespondencji przesłanej na nasz adres.

Informacje, które zbieramy z innych źródeł

Możemy otrzymywać lub zbierać dodatkowe informacje od stron trzecich, takich jak dostawcy danych i dodawać je do naszych informacji o użytkowniku. Może to obejmować informacje demograficzne i geograficzne.

Gromadzenie informacji poprzez dzielenie się i rejestrowanie w mediach społecznościowych: możemy świadczyć usługi umożliwiające dzielenie się informacjami w mediach społecznościowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Celem gromadzenia danych osobowych jest umożliwienie Państwu dostępu do naszych stron internetowych i/lub możliwość korzystania z naszych usług w sposób bezpieczny, bezproblemowy, efektywny i dostosowanych do waszych indywidualnych potrzeb. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, potwierdzasz, że możemy wykorzystać Państwa dane osobowe do:

  • Zapewnienia Państwu dostępu do naszych stron internetowych oraz usług i obsługi klienta.
  • Wykrywanie, badanie i zapobieganie incydentom bezpieczeństwa informacji.
  • Dostosowywanie, benchmarkowanie i ulepszanie naszych usług oraz treści.

Jeśli zdecydują się Państwo udostępnić informacje o swojej lokalizacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, to będziemy je wykorzystywać do zwiększenia bezpieczeństwa naszej witryny. Będziemy też mogli odpowiedzieć na Państwa zapytana, wysłane za pomocą naszej strony.

Wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych

Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów analizy

Należy zapoznać się z naszą Polityką Cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat odrzucania plików cookie innych firm, używanych do analizy Państwa zachowania na stronie internetowej.

Pliki cookie, Web Beacons i podobne technologie

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej i/lub kanałów komunikacji (takich jak poczta elektroniczna), my lub nasi dostawcy usług możemy używać plików cookie, Web Beacons
i podobnych technologii do przechowywania informacji w celu zapewnienia Państwu lepszego, szybszego i bezpieczniejszego systemu. Bardziej szczegółowe informacje na temat tych technik można znaleźć w naszej Polityce Cookie, Polityka Cookie >>.

Spam, oprogramowanie szpiegujące i kradzież tożsamości są zabronione.

Zarówno my, jak i nasi użytkownicy nie tolerujemy spamu. Aby zgłosić spam lub wiadomość e-mail z fałszywym adresem lub tożsamością nadawcy, prosimy o przesłanie jej na adres . Możemy automatycznie skanować i ręcznie filtrować wiadomości w celu wyszukania spamu, wirusa, phishingu i innych złośliwych działań lub nielegalnych, bądź zabronionych treści, ale nie zapisujemy na stałe żadnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem tych narzędzi.

Przekazywanie danych osobowych

Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe na naszych serwerach w Szwecji i Holandii oraz zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych w przypadku, gdy takie informacje są przekazywane do witryny nienależącej do Unii Europejskiej.

Stosujemy fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przechowywanych danych osobowych, aby zapobiec ich nieuprawnionemu przetwarzaniu. Obejmuje to m.in. nieuprawniony dostęp, pozyskiwanie i wykorzystywanie, utrata danych osobowych użytkownika. Niektóre ze środków bezpieczeństwa, które stosujemy, to zapory sieciowe, szyfrowanie danych i kontrola dostępu.

Państwa Prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej, mają Państwo pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu, poprawiania, ograniczania, usuwania i przenoszenia danych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, to prosimy o kontakt. Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, prosimy pamiętać, że w celu potwierdzenia Państwa tożsamości wymagana będzie identyfikacja na podstawie zdjęcia.

Kontakt

W dowolnym momencie można się z nami skontaktować online. Jeśli coś nie może zostać wyjaśnione w tej formie, zapraszamy do korespondencji na adres:

React Risk Advisory AB, Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna, Szwecja.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki zajmujemy się Państwa zapytaniami, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w Państwa kraju. 


Drukuj   E-mail