Nasze usługi

Proaktywne

Pomagamy naszym klientom identyfikować, oceniać i zarządzać ryzkiem i zagrożeniami, które w krótko lub długoterminowej perspektywie mogą negatywnie wpłynąć na ich klientów i działalność biznesową.

Nigdy nie zawodzimy.

Reaktywne

Jesteśmy dostępni dla naszych klientów, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wspieramy ich w walce z zagrożeniami, kryzysem, brakiem ciągłości działania oraz zawsze kiedy potrzebują wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa.

Sytuacje wyjątkowe mają zawsze najwyższy priorytet.

Nasze usługi

Proaktywne

Pomagamy naszym klientom identyfikować, oceniać i zarządzać ryzkiem i zagrożeniami, które w krótko lub długoterminowej perspektywie mogą negatywnie wpłynąć na ich klientów i działalność biznesową.

Nigdy nie zawodzimy.

Reaktywne

Jesteśmy dostępni dla naszych klientów, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wspieramy ich w walce z zagrożeniami, kryzysem, brakiem ciągłości działania oraz zawsze kiedy potrzebują wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa.

Sytuacje wyjątkowe mają zawsze najwyższy priorytet.

Wywiad

Wywiad jest podstawą wszystkich analiz, im więcej informacji tym lepsza analiza i bardziej świadoma decyzja.

 • Due diligence firm i osób
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Raporty wspierające bezpieczeństwo podróży
 • Pozyskiwanie informacji na całym świecie<

Ryzyko i zagrożenia

Właściwa identyfikacja oraz ocena ryzyka i zagrożeń jest niezbędna w procesie decyzyjnym.

 • Identyfikacja oraz ocena ryzyka i zagrożenia
 • Audyty bezpieczeństwa
 • Wsparcie kontrinwigilacyjne i badania antypodsłuchowe
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Śledztwa

Wywiad

Wywiad jest podstawą wszystkich analiz, im więcej informacji tym lepsza analiza i bardziej świadoma decyzja.

 • Due diligence firm i osób
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Raporty wspierające bezpieczeństwo podróży
 • Pozyskiwanie informacji na całym świecie

Ryzyko i zagrożenia

Właściwa identyfikacja oraz ocena ryzyka i zagrożeń jest niezbędna w procesie decyzyjnym.

 • Identyfikacja oraz ocena ryzyka i zagrożenia

 • Audyty bezpieczeństwa

 • Wsparcie kontrinwigilacyjne i badania antypodsłuchowe
 • Bezpieczeństwo informacji

 • Śledztwa

Bezpieczeństwo

Odpowiednie podejście i stosowanie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pozwala na redukcję ryzyka biznesowego. Każde rozwiązanie powinno opierać się na odpowiedniej analizie.

 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Ochrona osobista
 • Organizacja ochrony
 • Sprawdzenia kontrahentów
 • Zarządzanie projektami

Zarządzanie kryzysowe

Przygotowujemy na niespodziewane wydarzenia i wspieramy w razie potrzeby.

 • Plan zarządzania kryzysowego
 • Wsparcie z sytuacjach kryzysowych, organizacja działań i szkolenia
 • Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych 24/7

Bezpieczeństwo

Odpowiednie podejście i stosowanie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pozwala na redukcję ryzyka biznesowego. Każde rozwiązanie powinno opierać się na odpowiedniej analizie.

 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Ochrona osobista
 • Organizacja ochrony
 • Sprawdzenia kontrahentów
 • Zarządzanie projektami

Zarządzanie kryzysowe

Przygotowujemy na niespodziewane wydarzenia i wspieramy w razie potrzeby.

 • Plan zarządzania kryzysowego
 • Wsparcie z sytuacjach kryzysowych, organizacja działań i szkolenia
 • Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych 24/7

Sweden

React Risk Advisory AB
Sundbybergsvägen 1
SE-17173 Solna
SWEDEN

Phone: +46 8 402 11 90

Email:

Poland


ul. Huculska 5/6
PL-00-730 Warszawa
POLAND

Phone: +48 605 19 11 19

Email:

Latvia

Mārupes iela 2
LV-1002
RĪGA
LATVIJA

Phone: +371 672 218 28

Email: