Förhållningssätt

Image

React Risk Advisory är ett ledande rådgivningsföretag inom risk management. Vi arbetar med förebyggande och reaktiva åtgärder inom områdena underrättelse, risk, säkerhet och kris. Genom våra många internationella erfarenheter har ett av våra expertområden kommit att bli avancerad problemlösning. Vi är ett lokalt företag med global förmåga. Vi har kontor i Sverige, Polen, Lettland, Ukraina och Förenade Arabemiraten samt ett omfattande internationellt nätverk. Vi är tillgängliga för våra kunder dygnet runt, årets alla dagar. Kontakta oss när ni vill.