Kunder

  • Companies and executives
  • Often multinationals
  • Across all sectors
  • With the right values
Image

"We strive for efficency, transparency and development"

Våra medarbetare har bred erfarenhet från internationellt arbete med säkerhet och krishantering. Vi har hjälpt företag inom samtliga av våra expertområden i världens alla hörn – detta innefattar bland annat kunder inom läkemedels-, dagligvaru-, fastighets-, fordons-, olje-, finans- och byggindustrin. Vi arbetar oftast direkt mot kunder i den privata sektorn, men även genom advokatbyråer och i vissa fall, för myndigheter.