Fastighetsbåten 2018

Image 8Fotograf: Jan Gösbeck, Vd Fasticon support

Under torsdagen den 13 september fick vår kollega Fredrik Collenius förtroendet att medverka i en paneldebatt under Fasticons årliga evenemang – Fastighetsbåten.

 

Årets tillställning berörde socialt och ekonomiskt utsatta (bostads)områden och de utmaningar de står inför – i form av kriminell närvaro och upplevd otrygghet. Situationen och debatten påverkar inte bara boende och de som arbetar i områdena utan också de som äger och förvaltar fastigheterna, utan även attraktionskraften och i förlängningen därför investeringsvilja och lönsamhet.

En viktig del under Fastighetsbåten 2018 var att föra ett nyanserat samtal kring de utmaningar branschen står inför. Målsättningen var att balansera alarmerande rubriker med positiva trender, lyckade projekt och åtgärder för områden som vanligtvis beskrivs i kristermer.

Moderator för dagen var den mångsidiga Kristina Alvendal och i evenemanget medverkade flera viktiga aktörer från privata och samhällsnyttiga företag, föreningar, stiftelser och myndigheter. Bredden hos dagens talare gav därför åhörarna insyn i polismyndighetens lokala arbete, myndigheten för samhällsskydd och beredskaps analysarbete, de fastighetsrelaterade bolagens arbete, sociala projekt och samverkansinsatser.

Fredrik talade själv ur ett risk- och säkerhetsperspektiv om de utmaningar som React Risk Advisory ser att fastighetsbranschen står inför och dess möjliga konsekvenser om de lämnas obemärkta. Detta med tyngdpunkt på behovet av en ökad riskmedevetenheten hos företag och det förtjänstfulla i att utveckla sin organisations proaktiva och reaktiva arbete gällande säkerhet och riskhantering.


Vad tog vi med oss

Fredrik själv tog med sig värdefulla insikter om det viktiga sociala arbete som bedrivs på lokal nivå – inte minst av polisen, arbetsgivares roll för att bidra till en positiv utveckling samt hur viktigt samverkan är på alla nivåer.

 

Avslutningsvis vill React Risk Advisory rikta ett varmt tack till Fasticon för en intressant, trevlig och välarrangerad tillställning.


Skriv ut   E-post