React Risk Advisory rekryterar Björn von Sydow som vVD

Sedan den 25 februari arbetar Björn von Sydow som Vice VD och Senior Rådgivare på React Risk Advisory. Björn kommer bidra med sin mångåriga och breda erfarenhet inom ledning av verksamheter och operativa insatser, både gällande bolags- och affärsutveckling.
 
Björn von Sydow har en lång erfarenhet från säkerhetsbranschen och har arbetat både med bolagsutveckling av konsultbolag i branschen, men också som senior rådgivare i risk- och säkerhetsfrågor för många branscher.
 
Björn kommer närmast från Vesper Group och tidigare lång erfarenhet från den privata säkerhetsbranschen som innefattar bland annat vVD och Senior säkerhetskonsult på Seccredo och 2Secure. Tidigare har Björn haft en framgångsrik karriär inom polisen och dess nationella specialenheter.
 
-Björn von Sydow kompletterar React Risk Advisory på flera sätt och kommer stärka vårt team med en gedigen erfarenhet och kunskap. Vi är väldigt nöjda och glada över att knyta till oss Björn och hälsar honom varmt välkommen, säger Robin Loft, VD på React Risk Advisory.
 
-Det känns spännande och inspirerande att börja arbeta i ett ungt men expansivt bolag som React Risk Advisory. Tillsammans med alla kompetenta medarbetare kommer vi att ytterligare stärka vår marknadsposition som en stark utmanare och givna valet inom underrättelse, risk, säkerhet och kris, säger Björn von Sydow
 
React Risk Advisory ser nyanställningen som ett steg i att ytterligare stärka sin position inom kvalificerad risk- och säkerhetsrådgivning på marknaden.

Sweden

React Risk Advisory AB
Sundbybergsvägen 1
SE-17173 Solna
SWEDEN

Phone: +46 8 402 11 90

Email:

Poland


ul. Huculska 5/6
PL-00-730 Warszawa
POLAND

Phone: +48 605 19 11 19

Email:

Latvia

Mārupes iela 2
LV-1002
RĪGA
LATVIJA

Phone: +371 672 218 28

Email: