React Risk Advisory rekryterar Björn von Sydow som vVD

Sedan den 25 februari arbetar Björn von Sydow som Vice VD och Senior Rådgivare på React Risk Advisory. Björn kommer bidra med sin mångåriga och breda erfarenhet inom ledning av verksamheter och operativa insatser, både gällande bolags- och affärsutveckling.
 
Björn von Sydow har en lång erfarenhet från säkerhetsbranschen och har arbetat både med bolagsutveckling av konsultbolag i branschen, men också som senior rådgivare i risk- och säkerhetsfrågor för många branscher.
 
Björn kommer närmast från Vesper Group och tidigare lång erfarenhet från den privata säkerhetsbranschen som innefattar bland annat vVD och Senior säkerhetskonsult på Seccredo och 2Secure. Tidigare har Björn haft en framgångsrik karriär inom polisen och dess nationella specialenheter.
 
-Björn von Sydow kompletterar React Risk Advisory på flera sätt och kommer stärka vårt team med en gedigen erfarenhet och kunskap. Vi är väldigt nöjda och glada över att knyta till oss Björn och hälsar honom varmt välkommen, säger Robin Loft, VD på React Risk Advisory.
 
-Det känns spännande och inspirerande att börja arbeta i ett ungt men expansivt bolag som React Risk Advisory. Tillsammans med alla kompetenta medarbetare kommer vi att ytterligare stärka vår marknadsposition som en stark utmanare och givna valet inom underrättelse, risk, säkerhet och kris, säger Björn von Sydow
 
React Risk Advisory ser nyanställningen som ett steg i att ytterligare stärka sin position inom kvalificerad risk- och säkerhetsrådgivning på marknaden.

Skriv ut   E-post