Om oss

React Risk Advisory är ett partnerdrivet säkerhets- och riskhanteringsbolag med starka värdegrunder.
Vi arbetar med preventiva och reaktiva åtgärder inom underrättelse, risk, säkerhet och krishantering. En av våra specialiteter är vad vi kallar avancerad problemlösning. Vi ser på säkerhetsrisker från ett intellektuellt perspektiv snarare än ett praktiskt. Vissa bolag bygger höga staket, vi löser problem.
Med kontor i Stockholm, Warsawa och Dubai är vi ett lokalt bolag med en global förmåga. Vi är tillgängliga för våra klienter 24/7, välkomna att kontakta oss när som helst.

aboutus-min.jpg

Vår största styrka är våra medarbetare, en väl utbildad och erfaren grupp med skilda bakgrunder och specialistområden. Desto starkare team vi har, desto bättre kan vi ge råd till och hjälpa våra klienter. Vi strävar efter att ha den bästa arbetsmiljön där personer kan utvecklas i samma takt som bolaget. Om vi tar hand om vårt team på bästa sätt så kommer vi ha det bästa teamet.

Vi värderar internationell erfarenhet högt, då vi arbetar internationellt både med förebyggande och reaktiva åtgärder. Vi ser på säkerhet som ett verktyg för att reducera risk - varje lösning ska ha ett klart syfte och kunna utvärderas.

Vi har en särskild och i vissa fall unik erfarenhet från komplexa miljöer, vi har arbetat i ca 70 länder, många av dessa komplexa eller fientliga.

Vi har ett löpande pro-bono program för att hjälpa organisationer som behöver stöttning men saknar medel och expertis för att lösa problemen själva. Vi gör detta för att bidra till ett starkare och tryggare samhälle.

Våra värderingar är vår grund. Vi tror på att göra rätt sak för rätt syfte, vi arbetar för en säkrare framtid.

Sweden

React Risk Advisory AB
Sundbybergsvägen 1
SE-17173 Solna
SWEDEN

Phone: +46 8 402 11 90

Email:

Poland


ul. Huculska 5/6
PL-00-730 Warszawa
POLAND

Phone: +48 605 19 11 19

Email:

Latvia

Mārupes iela 2
LV-1002
RĪGA
LATVIJA

Phone: +371 672 218 28

Email: