Konsulter inom säkerhet, risk och krishantering

För privat och offentlig sektor

Image

Om React Risk Advisory

”React Risk Advisory är en konsultbyrå som hjälper privata och offentliga aktörer att skapa motståndskraftiga verksamheter.

Vi arbetar med hela kedjan från informationsinhämtning och bedömning till implementering och uppföljning för att er ledning ska ha kontroll över verksamhetens säkerhetsrisker.

På detta sätt hjälper vi er att uppnå trygghet och stabilitet, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.”

Robin Loft, VD

Om React Risk Advisory

”React Risk Advisory är en konsultbyrå som hjälper privata och offentliga aktörer att skapa motståndskraftiga verksamheter.

Vi arbetar med hela kedjan från informationsinhämtning och bedömning till implementering och uppföljning för att er ledning ska ha kontroll över verksamhetens säkerhetsrisker.

På detta sätt hjälper vi er att uppnå trygghet och stabilitet, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.”

Robin Loft, VD

Image

Vi finns med hela vägen

Med ett affärsdrivet fokus är vi idag ett naturligt stöd under daglig verksamhet såväl som under förändring. Vi förebygger och hanterar incidenter och allvarliga händelser genom våra tjänster och vår krisjour som alltid är tillgänglig.

En global rådgivare med lokal kapacitet

0
Utförda uppdrag
0
Länder
0
Branscher

Vilka vi hjälper

Företag

Företag

Offentlig sektor

Image

Föreningar & stiftelser

Image

Våra expertområden

Information & Analys

Information & Analys

En förståelse för sin omvärld leder till bättre beslut.

Säkerhetsrisker & Hot

Säkerhetsåtgärder i verksamheter ska spegla faktiska säkerhetsrisker och hot.

Säkerhet

Säkerhet

Väl avvägda säkerhetsåtgärder skapar motståndskraftiga organisationer.

Krishantering

Krishantering

Att förbereda sig inför det oväntade och få stöd under kriser.

Vi presenterar vårt företag för dig under ett möte

Kontakta oss över telefon eller mail för att boka ett förutsättningslöst möte.

En senior konsult presenterar vårt företag och våra tjänster för dig och din organisation.

I ett nästa steg diskuterar vi era specifika säkerhetsbehov och hur vi kan vara till hjälp.

Boka en kostnadsfri
behovsanalys

Att veta vilka säkerhetsbehov just din verksamhet har kan vara svårt. Därför erbjuder vi en helt kostnadsfri behovsanalys och konsultation där vi granskar er verksamhet och ger er rekommendationer på vad ni bör tänka på för att vara skyddade mot säkerhetsrisker och hot.

Image
Image

Boka en kostnadsfri
behovsanalys

Att veta vilka säkerhetsbehov just din verksamhet har kan vara svårt. Därför erbjuder vi en helt kostnadsfri behovsanalys och konsultation där vi granskar er verksamhet och ger er rekommendationer på vad ni bör tänka på för att vara skyddade mot säkerhetsrisker och hot.

Image

En säkerhetsguide för dig i ledningsgruppen

Som en del av vår vision att skapa säkerhet för organisationer har vi tagit fram en säkerhetsguide för dig att ta del av utan kostnad. Guiden riktar sig till dig som sitter i ledningsgruppen och ger en översikt av de allvarligaste hoten och riskerna som du bör känna till.

Rapport Hotprognos Sverige 2024

I denna rapport redovisar vi utdrag från Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänstens (MUST), Säkerhetspolisens (SÄPO), samt Försvarets Radioanstalts (FRA) årsöversikter för 2023. Materialet har kompletterats med Nationellt Centrum för terrorbedömning (NCT), utsikter för 2024.

Image

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.