Tjänster

Image

React Risk Advisory är ett ledande rådgivningsföretag inom risk management. Vi arbetar med förebyggande och reaktiva åtgärder inom områdena underrättelse, risk, säkerhet och kris. Genom våra många internationella erfarenheter har ett av våra expertområden kommit att bli avancerad problemlösning.

Underrättelse

Underrättelse är grunden för all analys och detaljerad information ger bättre analys- och beslutsgrund.

 • Bakgrundskontroll av individer och företag
 • Finansiella bolagsanalyser
 • Resesäkerhetsrapporter
 • Riktad omvärldsbevakning (hot, risker)
 • Utredningar

Risk

Risk- och hotbedömning är avgörande för att fatta rätt beslut om avhjälpande åtgärder.

 • Identifiering och analys av hot och risker
 • Säkerhetsrevision
 • Teknisk övervakning
 • Säkerhetsstyrning och organisation
 • Säkerhetsutbildningar

Säkerhet

Säkerhetsåtgärder tillämpas för att hantera företagets risker.

 • Fysisk säkerhet och personsäkerhet
 • IT- och informationssäkerhet
 • Säkerhetsorganisation och upphandling
 • Projektledning (mötes- och eventsäkerhet)

Kris

Att förbereda sig för det oväntade och stödja vid behov.

 • Krisplanering och krishantering
 • Krisorganisation, övning och implementering
 • Krisjour